Niet wettisch

Kolossenzen 2:16-23

16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. (Kolossenzen 2:16)

Mogen we nu wel of niet op zondag tv kijken, mogen we nu wel of niet roken en zo zijn er nog veel meer van die standaard christelijke problemen. Maar als je de overdenking van zaterdag goed hebt gelezen dan heb je de antwoorden op deze problemen.

Paulus heeft eerst inkt gewijd aan het feit dat Jezus de wet heeft overwonnen door perfect te leven. Jezus was wel onder de wet maar heeft het vernietigd door het niet te overtreden. Hij hield zich niet aan de wet maar deed juist simpel het goede. En wij mogen daarin met Hem meegaan, door te sterven aan het oude leven dat nog onder de wet leefde.

Nu leven we in het nieuwe leven en moeten we de wetjes loslaten. Dit is moeilijk voor de christelijke wereld van vandaag. Wij hebben onze kerkelijk leven al weer volgebouwd met veilige wetjes zodat we ons daaraan kunnen vasthouden in plaats van onze ogen richten op Jezus.

19 Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 20 Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? (Kolossenzen 2:19,20)

Als wij gaan bepalen wat goed of kwaad is dan gaat het fout. Maar als we ons gaan richten op Jezus zal in ieder geval ons leven op een duidelijke lijn worden gezet, net als het leven Jezus. Want wij zijn dood voor de machten van de wereld, daarom moeten wij niets meer dan Jezus lief hebben.

Hieruit durf ik ook te concluderen dat wij niet moeten gaan bepalen wat goed is voor een ander, maar dat we de ander moeten helpen zich op Jezus te richten. Want als iemand rechtstreeks een lijn naar Jezus heeft dan zal het goede gaan doen uit de kracht van de Heilige Geest. Het brengt mensen alleen maar in verwarring door wetten voor te schrijven, maar het zal vrede geven als zij zelf met Jezus leven.

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.