Hoe hebben we de overwinning

Kolossenzen 2:6-15

14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. (Kolossenzen 2:14-15)

Het nieuwe leven dat ons is gegeven, is door God perfect ontworpen. In Jezus is het nieuwe leven openbaar geworden en wij mogen met Jezus er in wandelen zodat we tot eer van God kunnen leven. Deze werkelijkheid van dit nieuwe leven overstijgt het menselijk vernuft en laat Gods Geest in ons werken. En alleen daarom is het perfect.

De wet is er voor diegene die de fout in gaan, niet voor degene die goed doen. Dat je niet door rood mag rijden is er niet voor degene die netjes door groen rijd. Dat je niet mag stelen is er niet voor de mensen die dat niet doen. De wet slaat op die mensen die het overtreden.

Jezus was als mens ook onder de wet. Als Hij het had overtreden kon Hij ook worden aangeklaagd. Maar de wet had geen enkele macht over Jezus omdat Hij niet door rood reed. En in die zin had het kwaad geen enkele macht over Hem hoever ze ook met Hem zijn gegaan tot aan het kruis. Daarom heeft hij hen ten schande gemaakt, ze zijn gefaald in hun werk.

Ze zijn aan het kruis genageld, omdat Jezus de ultieme daad van liefde voor ons heeft gedaan. Daar is geen wet tegen, niemand kan dat verbieden en daarom was de wet machteloos in het leven Jezus. En daarom was ook het kwaad machteloos.

12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. (Kolossenzen 2:12)

En alleen zo kunnen wij overwinnen, door te sterven met Jezus voor het oude leven. Dat we niet meer hoeven te bedenken wat nu goed of kwaad is. Want die wijsheid hebben we gekregen in het paradijs door van die boom te eten. Maar dat we alleen van de boom des levens gaan eten en daaruit leven, alleen in het goede. Zo hebben we overwonnen, als we Jezus door ons laten werken door het goede te doen.

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.