Christus in u

Kolossenzen 2:6-15

Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. (Kolossenzen 2:9,10)

Twee dagen geleden heb ik het er over gehad dat de weg die God met ons wil gaan in de eerste plaats heel duidelijk is. God heeft maar een verlangen en dat is dat Jezus in ons leeft. Wij moeten Jezus toelaten als de werkelijke Heer en Meester van ons leven en dat is niet zo makkelijk voor de meeste christenen. Wij willen het roer niet uit handen geven in ons leven.

Maar als we het kwaad willen overwinnen dan is er maar een weg en dat is Jezus. Alleen in Hem is de weg naar een nieuw leven waarin we niet meer gemanipuleerd worden door het kwaad. Als we in eenheid met Hem leven, maar dat kan niet als we nog steeds onze eigen koers willen varen.

12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. (Kolossenzen 2:12)

Paulus verwoord het vaak als het sterven met Christus en met Hem opstaan in het nieuwe leven. Als we deze woorden tot ons door laten dringen dan beginnen we te zien dat ons hele leven moet veranderen. Jouw leven moet anders zijn, je moet afsterven aan je trots, je moet afsterven aan je egoisme.

Wat er nu toe doet in deze wereld moet er niet meer toe doen. Alsof we al gestorven zijn, weg van de verlangens in deze wereld. Op het moment dat we er voor kiezen om ons te laten dopen dan kiezen we er voor om van dit leven weg te stappen. Dan kiezen we er voor om in het nieuwe leven te stappen waarin Jezus ons hart vult.

Dit moet ons verlangen zijn, dit moet de werkelijkheid zijn van een christelijk leven. Geen smoes meer voor onze zonden maar een werkelijk sterven aan onszelf zodat we met Hem kunnen leven.

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.