Welke weg volgen?

Kolossenzen 2:6-12

Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. (Kolossenzen 2:6)

Soms vragen we ons af welke weg God met ons wil gaan. Het lijkt moeilijk om de stem van God te horen, wat wil Hij nu echt. Maar ik denk dat we daarin vaak te moeilijk denken, want God heeft de hoofdlijnen van ons leven al duidelijk uitgestippeld en daar hoeven we niet moeilijk over te doen. En die hoofdweg is perfect uitgestippeld door Jezus.

We vragen ons af wat God wil met ons leven, we willen dienstbaar zijn, we willen zending bedrijven of in de kerk ons inzetten, maar willen we de eerste stap wel doen. De eerste stap die vraagt om Jezus te volgen in het dienen van God. Want in de eerste plaats gaat het om ons leven voor God, niet wat wij voor anderen kunnen betekenen. In de eerste plaats wil God ons offer (leven) hebben.

De eerste weg die we moeten gaan is de weg waar Jezus onze Heer is. Want dat hebben we gedaan, Jezus als de Heer van ons leven aanvaard. Zo moeilijk is het niet om die weg te kennen. De bijbel staat er vol van.

Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. (Kolossenzen 2:7)

De eerste weg die we dus moeten gaan is gewoon in Jezus geworteld blijven, net als Hem met de Vader leven. Net als Jezus kunnen we wandelen hier op aarde in vertrouwen op God. Dat is de eerste weg die God met ons wil gaan. Zo moeilijk is het niet. Hij heeft het uitgestippeld zo dat wij vrij kunnen leven met Jezus als de Heer van ons leven.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. (Romeinen 12:2)

En dan zijn de volgende stappen in ons leven ook niet meer ingewikkeld. Want Paulus zegt tegen de Romeinen dat als ze met Jezus leven dat ze dan zullen ontdekken wat de wil van God is. De weg waar God blij van wordt. Als we nog denken dat het horen van Gods stem ingewikkeld, begin dan eerst te luisteren (gehoorzamen) naar Zijn stem in de bijbel.

This entry was posted in 45 Romeinen, 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.