Met Jezus lijden

Kolossenzen 1:24-29

24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, (Kolossenzen 1:24)

Paulus is doelgericht bezig, gericht op het lichaam van Christus. Jezus heeft voor ons gelijd om ons te bevrijden van het kwaad en nu is Paulus ook blij dat hij lijdt voor het werk waar Jezus mee bezig is. Hij wil dit evangelie verspreiden en het maakt hem niet uit wat het kost.

Paulus is erg gemotiveerd. Vandaag de dag zijn er wel activisten van greenpeace (o.i.d.) die er ook helemaal voor gaan. Ze hebben een doel voor ogen en daar willen ze voor werken. Paulus had ook een doel voor ogen en daar had hij alles voor ogen.

Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. (Kolossenzen 1:25,26)

Paulus wilde dat de boodschap van God, het evangelie, overal verspreid wordt. En daar is zijn hart op gericht. Hij wil dat het mysterie wordt geopenbaard aan een ieder die Jezus wil aannemen. Hij ziet het als de taak die God hem heeft gegeven.

27 Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. (Kolossenzen 1:27)

Jezus heeft zijn leven er voor gegeven, Paulus heeft er zijn leven voor gegeven en nog zoveel anderen hebben hun leven er voor gegeven. Maar waar is ons hart op gericht? Hoe belangrijk zijn deze woorden: ‘Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.’

Laten we ons dan in iedergeval hier op richten dat Christus in ons leven is. Dat Hij wordt geopenbaard in Zijn heerlijkheid in ons leven dat wij gericht zijn op Zijn liefde elke dag.

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.