Waarom psalm 23?

Psalm 23

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. (Psalm 23:1)

De afgelopen twee dagen heb ik gesproken over het hart van God dat werd uitgesproken door de profeet Hosea. Want in die profetieeen kunnen we de diepte van Gods hart zien. Gods jaloezie, Gods hart brandend met verlangen voor Zijn mensen. En ik geloof dat het kennen van Gods hart de sleutel is voor ons geloof.

Deze zin in psalm 23 is een zin die komt uit het kennen van God. En eigenlijk zou elke christen zo’n psalm moeten kunnen schrijven, eigenlijk moet er uit ons hart hetzelfde  kunnen worden gezegd als David hier schrijft. Een psalm is gewoon het schrijven uit het kennen van God.

En David kent God, in zijn leven heeft hij de tijd genomen om God te leren kennen. En zoals hij in deze psalm schrijft zo heeft Hij God leren kennen. David weet dat uiteindelijk de Vader de herder van zijn leven is en dat de Vader altijd voor hem zal zorgen. David weet dat hem niets zal ontbreken omdat hij gewoon een schaap is in de kudde van God.

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. (Psalm 23:4)

En het is niet zo dat David het weet omdat alles zo goed ging in zijn leven. Het komt omdat Hij de Vader persoonlijk heeft leren kennen. Hij weet dat de Vader voor Hem wil zorgen zelfs in de moelijke tijden. Hij weet dat de Vader er altijd voor Hem is.

Word het niet eens tijd dat wij dit gaan oppakken, dit geloof, dit zoeken naar de Vader. Laten we God zoeken en Hem leren kennen. Als we echt zoeken dan is de bijbel vol met het hart van God en kunnen we God echt vinden. Als we echt God willen kennen dan zal Hij zich openbaren, en dan kunnen vol overtuiging getuigen dat God onze herder is.

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. (Psalm 23:6)

Dit kennen van God is de werkelijke vervulling van ons leven. Dan is er altijd de vreugde en het geluk, dan is er altijd het vertrouwen in de goedheid van God. Werkelijk ons verlangen vervuld. Lees de profeten en probeer het hart van God te verstaan in de woorden van liefde die Hij uitspreekt.

This entry was posted in 19 Psalmen, 28 Hosea. Bookmark the permalink.