Gods leiding

Richteren 6:36-40

36 Toen zei Gideon tegen God: ‘Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd. (Richteren 6:36)

Hoe kunnen we Gods leiding in ons leven weten? Is dat moeilijk? Voorheen was het voor mij een worsteling en voor vele mensen is het nog steeds een worsteling. Hoe kunnen we nu zeker weten wat Gods wil is, en hoe komen we dat dan te weten?

Allereerst moeten we weten of erkennen dat het God is die de leiding heeft. Als wij ons eigen leven leiden, als wij zelf alle touwtjes in handen hebben, waar is God dan? Allereerst moeten we God toelaten in ons leven en Zijn leiding verlangen. We kunnen we gewoon doorgaan en ons leven in onze eigen handen houden, maar dan hoeven we ons niet af te vragen waarom God ons niet leidt.

De volgende stap is, als we er dan naar verlangen dat God ons leven leidt moeten we ook weten dat God er naar verlangt ons leven te leiden. Hij wil actief betrokken zijn bij ons leven. Hij wil ons leiden en ons brengen op de plek van Zijn liefde. En als we dit weten, weten we ook dat we God niet tot last zullen zijn met onze vragen maar dat Hij er alleen maar naar verlangt om ons te leiden en te antwoorden.

Vaak denken we zoals Gideon, hij was geroepen door God, God was actief betrokken bij de plannen om Israel te bevrijden. Maar Gideon begreep niet dat God hem wilde gebruiken, wie was hij wel niet? En daarom vraagt Gideon om bevestiging.

Wij mogen weten dat God voor ons is en ons graag wil leiden. Wij zijn Hem niet tot last met onze vragen en worstelingen, Hij wil graag ons een antwoord geven op onze vragen. Gideon vraagt zelfs twee keer bevestiging en nog doet God het, omdat God van Gideon houdt en Hem wil bevestigen.

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. (Jakobus 1:5,6)

En dat is de laatste stap, het geloof hebben dat als wij vragen God wil antwoorden. Wij vragen niet omdat wij dit niet weten, wij weten Gods weg niet of gissen er maar een beetje naar omdat wij niet werkelijk geloven. Wij vertrouwen er niet op dat God ons wil antwoorden.

Maar als wij uitstappen in het vertrouwen op de Vader dat Hij ons wil leiden dan is er geen vraag mee over wat nu werkelijk de weg is die God met ons wil gaan. Dan weten dat God vol van trouw is en ons nooit zal laten gaan. Hij zal voleinden wat Zijn hand begon!

This entry was posted in 07 Richteren, 59 Jakobus. Bookmark the permalink.