Van God verwachten

Jesaja 40:27-31

Deze tekst betekend veel voor mij in mijn leven. Deze tekst heeft voor mij een openbaring gegeven waarin ik wist dat als ik het van God verwacht dat het goed komt. Ik heb gemerkt dat veel dingen me niet lukken, soms tegen de stroom in en het opgeven. Op een gegeven moment was het genoeg en begon ik het naar God uit te roepen.

Deze tekst heeft me laten zien dat ik gerust mag zijn en niets hoeft te forceren. Ik mag geduldig wachten en het verwachten van de Vader. Ik hoef niet perse dit of dat te bereiken zodat andere mensen kunnen zien hoe mijn leven is. Dan maar wachten en het in de kracht van God doen. Dit heeft een vrede gegeven.

Waarom gaf mij dit de vrede? Omdat het een openbaring was van de goedheid van God, van de liefde van God. En hier mogen we op vertrouwen. Als we ons leven zo instellen en hier op vertrouwen dan zullen we niet meer vallen, dan komt er een moment dat we rennen en niet meer vermoeit raken omdat God ons de kracht geeft.

Leven met deze openbaring is leven in de kracht van God. Het van Hem verwachten betekent automatisch het van Hem verkrijgen. God heeft het verlangen om ons te laten leven in deze kracht. Het is Gods hart. En het vraagt van ons alleen geloof, alleen vertrouwen dat God echt zo is.

In vers 27 zegt de schrijver; ‘denken jullie echt dat God jullie niet zien, denken jullie echt dat Hij niet naar je omkijkt.’ We mogen weten dat God nu naar ons kijkt en met Zijn kracht ons wil sterken. Maar dan moeten we het zelf loslaten. De trotse mensen zullen vallen, zij die het verwachten van hun eigen krachten zullen vermoeit raken. Maar als we het van God verwachten dan….

Laten we bidden tot God en Hem zeggen: “Vader, ik wil het van U verlangen, ik wil het van U verwachten. Kom mij te hulp.” En laten we zo leven dat we vertrouwen op God. Het is misschien een proces maar we moeten hierin volharden. Wees niet bezorgt maar vertrouw op de Vader.

This entry was posted in 23 Jesaja. Bookmark the permalink.