Gods hart en de Heilige Geest

Joel 2:28-32

Een bekend bijbelgedeelte dat Petrus aanhaalt op de dag dat de Heilige Geest wordt uitgegoten over de volgenlingen van Jezus. (Handelingen 2) Dit gedeelte gaat dus duidelijk over de Heilige Geest. De Geest van God die Hij belooft had om ons te geven. En die belofte komt niet alleen van Jezus, die belofte kwam al ver voordat Jezus naar de aarde kwam. Het was Gods plan, het was Zijn verlangen.

Gods verlangen in het oude testament was om te kunnen wonen met Zijn volk. Om voor ze te zorgen en ze te beschermen. Daarom was God aanwezig bij de mensen. In de tijd van Moses, Gods aanwezigheid was er, Hij liet een tabernakel bouwen. En zo ging God door, elke keer was Zijn aanwezigheid(Geest) er als ze naar Hem uitriepen. En elke keer als er mensen voor een speciaal doel geboren waren dan was Gods Geest op hen. Gods Geest gaf hen de kracht om de taak te volbrengen. En ook toen Jezus werd geboren was het de Geest van God waardoor Jezus werd verwekt.

Wanneer deze profetie werd uitgesproken kunnen we dit zien vanuit de ogen van de joden. Wat een grote belofte dit is. Gods Geest betekend God zelf. Gods Geest betekend Zijn kracht om tot Zijn eer te leven en Zijn taak te volbrengen. In het oude testament waren alleen een aantal mensen vervuld met de Geest. Deze belofte van God is daarom radicaal voor de joden. Waar God eerst alleen een select groepje mensen zalfde met Zijn Geest belooft Hij dat het nu op iedereen zal komen. Dat Hij iedereen vult met Zijn Geest, zelfs de minsten onder ons. (slaven)

Deze belofte laat het hart van God zien. Het verlangen van God is om in ons te komen met Zijn Geest. Het verlangen van God is dat we helemaal vervuld zijn met Hem. En dat we door deze kracht helemaal tot Zijn eer leven. Vele christenen hebben Jezus aangenomen maar de Geest niet. Ze geloven in Jezus dat ze vergeven zijn van de zonden. Maar ze hebben niet actief de Heilige Geest in hun leven aanvaard. Maar Jezus is juist de weg naar de Vader om vervult met Zijn Geest.

De Heilige Geest is geen keuze, het is Gods verlangen. Het is een diep verlangen in God om met Zijn Geest ons te vullen en rein en heilig te maken. Het is Gods diepe verlangen om met ons te communiceren zodat we leven tot eer van Hem. Laat het je gebed zijn als je Jezus hebt aangenomen als je redder. “God laat Uw Geest in mij wonen, Jezus doop mij met de Heilige Geest en Vuur. Zodat ik kan leven tot Uw glorie en eer. Kom en vul mij. Maak mij nieuw.”

This entry was posted in 02 Exodus, 44 Handelingen and tagged , , . Bookmark the permalink.