Het vlees en de geest.

Romeinen 8:1-11

Dit onderwerp gaat ons aan elk moment van de dag. De vraag is; leven we door de geest of door het vlees? Misschien klinkt dit als een niet-realistische vraag. Wat betekend leven door de geest of wat betekend het te leven door het vlees. Als we kijken in vers 5 dan zien we duidelijk het verschil. Als we leven door het vlees dan doen we wat dat natuur verlangt. En als we leven door de geest dan doen we wat dat natuur verlangt.

Het vlees doet alles (vers 7) wat tegen God is. Er is niets in het vlees dat God goed kan stemmen. Het is allemaal tegen God, het is kwaad. Het vlees wil de wet niet gehoorzamen, het is buiten de wil van God. Als we christen worden is het dus ook nooit mogelijk om door het vlees te leven en toch God blij te maken. Het vlees kan niets, en als we christen worden dan is ons vlees nutteloos. En God kan daar ook geen verandering in brengen.

(Romeinen 6:6 en 7) laat zien dat we dit vlees ons oude leven dood moeten maken. De doop is daar een teken van. “….er moet een einde komen aan ons zondige leven…” We moeten een nieuw leven beginnen. Een leven door de Geest. Want als we lezen in vers 10 en 11, dan zien we als we in de geest leven vlees dood is. Door het leven in de geest hebben we automatisch het vlees gedood. En hebben we een leven met God.

Als we een muur hebben en elke dag staat er met grafiti een tekening op. En elke dag maken we dit schoon. We worden er gek van, elke nacht wordt het er opnieuw opgespoten. Maar hoe kunnen we er vanaf komen? Door de dader te grijpen, als we de dader hebben zal het er de volgende dag niet meer opstaan.

Het precies hetzelfde met ons leven. De meeste christenen maken de muur (hun leven) elke dag schoon van de verf (zonden). En zo gaan ze door de rest van hun leven. Ze raken gefrustreerd dat het maar niet lukt. Maar ze vergeten dat ze de dader (het vlees) kunnen aanpakken. We kunnen vechten tegen de zonden, ze komen elke keer terug, maar we kunnen wel vechten tegen de dader, dan komt het niet meer terug.

Zoek God in dit, zoek God en vraag Hem te openbaren in je leven Zijn Geest. Zoek naar de waarheid hoe we in de geest kunnen leven. Hoe we het vlees kunnen doden en kunnen leven naar de geest. Dit is belangrijk, we moeten bidden dat de Geest in ons is geopenbaard. Zolang dit niet gebeurd kun je God niet behagen. Zoek en je zult vinden.

This entry was posted in 45 Romeinen and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.