Geen offers

Psalm 51

18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen;
in brandoffers schept U geen behagen.
(Psalm 51:18)

Het is God nooit gegaan om onze gezangen, Hij is niet op zoek naar een leger vol met aanbidders die straks in de hemel Zijn lof bezingen. We worden geen zingende engeltjes. God is niet op zoek naar mensen die alles willen opofferen voor Hem, God is op zoek aan wie Hij Zijn offer kan geven.

Alles wat wij religieus doen zien we vaak als offers. We gaan naar een saaie kerkdienst of naar een urenlange aanbidding dienst. We offeren tijd, geld en God moet wel blij met ons zijn. Is jouw leven een offer aan God, doe je liever iets anders op zondag dan naar de kerkdienst gaan?

We kunnen er zeker van zijn, een tien minuten alleen in je slaapkamer bidden, praten met God is waar God echt naar uit ziet. Die tijden die we als gemeente samen hebben zijn heus niet slecht, maar het moet tot doel hebben dat ons religieus leven geen offer is aan God. Het moet een verlangen zijn om met Hem te zijn, met Hem te praten.

Go dis niet op zoek naar ons offer, God is op zoek naar een oprecht hart, dat oprecht met Hem wil wandelen. God is op zoek naar een verlangen dat Hij kan vullen, als een Vader die voor Zijn kinderen zorgt. Vergeet even wat je allemaal voor God doet, zelfs het bidden voor het eten. Zoek momenten waarop je in gebed met Hem kunt zijn.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.