Een beetje wijn

1 Timotheus 5

23 Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen. 24 Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk en gaan die aan hun veroordeling vooraf. Bij anderen komen zij achteraf openbaar. 25 Evenzo zijn ook de goede werken overduidelijk en die waarmee het anders gesteld is, kunnen niet verborgen blijven. (1 Timotheus 5:23-25)

We moeten vers 23 vooral in de context van die tijd en van de brief van Paulus zien. Want onze hedendaagse genotscultuur heeft niets te maken met de situatie waarin Timotheus zit. Timotheus at gewoon elke dag wat iedereen at, maar dronk blijkbaar geen wijn om elke vorm van laster tegen te gaan. Door geen wijn te drinken kon men hem er in ieder geval niet van betichten dat hij een alcoholist was.

Paulus begreep dat het niet genoeg was voor Timotheus, hij moest beter op zijn lichaam letten. En daar was volgens Paulus wijn voor nodig. Hij moest maar even niet nadenken over wat andere mensen er van zouden denken. En daar gaan de verzen 24 en 25 over.

Want Paulus wil duidelijk maken dat het allemaal niet zo duidelijk is wie zich veelvuldig met zonden bezig houdt en wie niet. Bij sommigen is het gelijk duidelijk, daar zit het echt goed mis. Die mensen doen alles wat God verboden heeft. Voor andere mensen is het niet aan de buitenkant te zien maar zal het uiteindelijk toch tevoorschijn komen.

En zo ook bij de mensen die goed doen, het is niet altijd heel duidelijk zichtbaar, maar ook daar komt het uiteindelijk in het openbaar. Met andere woorden, als mensen willen oordelen, laat ze het maar doen, uiteindelijk komt de waarheid altijd naar boven. Drink de wijn voor je gezondheid en ga door met een leven dat voor God is.

Sommige zonden zijn duidelijk zichtbaar, maar dat betekent niet dat als het niet zichtbaar is dat er niets aan de hand is. En andersom geldt precies hetzelfde. Daarom moeten we bewust bezig zijn met ons eigen leven. Vraag je niet af wat andere mensen er van zullen denken, maar vraag je af wat God er van denkt. En als je dan wijn nodig hebt, drink maar gewoon.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.