Geloof ziet meer

Lukas 9

13 Maar Hij zei tegen hen: Geeft u hun te eten. Zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. 14 Er waren namelijk ongeveer vijfduizend mannen. Maar Hij zei tegen Zijn discipelen: Laat hen gaan zitten in groepen, elk van vijftig. 15 En zij deden dat en lieten allen plaatsnemen. 16 En nadat Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, en Hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. 17 En zij aten en werden allen verzadigd. Wat zij overhadden van de stukken brood, werd opgeraapt: twaalf manden. (Lukas 9:13-17)

Dit noemen ze de wonderbare spijziging. Het is namelijk wonderbaarlijk dat een groep van 5000 mannen gevoed wordt door 5 broden en twee vissen. Hoeveel mensen er op een natuurlijke wijze mee gevoed konden weten we niet precies, maar 5000 in ieder geval niet. Het is wonderbaarlijk omdat wij die in deze natuurlijke omstandigheden leven niet kunnen begrijpen hoe dit kan.

De mensen hadden inderdaad naar de dorpen kunnen gaan om onderdak en wat eten te vinden, maar voor Jezus was het tijd om iets te laten zien. Veel mensen denken nu dat God wil laten zien dat Hij machtig is, dat het mogelijk is voor Hem om 5000 mensen te voeden. Maar die mensen hebben weinig van Gods hand gezien in hun leven. Want het is niet de vraag of God zo machtig is, Hij heeft Israël manna gegeven in de woestijn.

Ook zouden we kunnen denken dat Jezus Zichzelf wil bewijzen aan de mensen. Maar ook dat is de vraag, want wil Jezus wel dat de aandacht op Zijn wonderen is gericht? Jezus heeft het altijd over geloof en leven voor God naar Zijn verlangen. De wonderen zijn geen punt van aandacht trekken. Dan blijft er niet veel meer over dan dat dit wonder Gods karakter openbaart.

Wij Nederlanders vallen niet graag iemand lastig. We zullen de dominee niet snel rond 6 uur in de avond bellen, laat hem maar even rustig eten. Maar hebben we dat ook niet bij God zelf? Er zijn maar weinig concrete gebeden die wij durven te bidden. Ons gebed is vaak algemeen, help de dokter bij de operatie of help ons bij dit of dat. We vragen het alsof we bang zijn dat we teveel van God vragen of dat het misschien niet Zijn wil is.

Maar hier was het niet nodig dat Jezus de 5000 mannen zou voeden, ze konden naar de dorpen gaan om daar eten te vinden. En toch zegent Jezus deze 5 broden en 2 vissen om daarmee een groot wonder te verrichten. Een wonder dat misschien niet eens nodig was, maar wel een wonder dat God met gulle hand geeft. Want allen waren verzadigd en nog was er genoeg over, twaalf manden vol.

Jezus is er heel duidelijk over, onze God is groter dan ons denken. Paulus schrijft in het boek Efeze dat God meer kan doen dan wij ons kunnen voorstellen. Soms moeten we eens uit ons doosje stappen en te durven dromen. Dromen van grotere werken van God in ons leven en in dat van onze gemeente. Want God kan en wil meer doen dan wij ons kunnen voorstellen. Geloof ziet waar het niet zichtbaar is met onze natuurlijke ogen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.