Het is duidelijk

Lukas 8

29 Want Hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen, en men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden, maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. 30 Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zei: Legio; want er waren veel demonen in hem gegaan. 31 En zij smeekten Hem dat Hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan.(Lukas 8:29-31)

Er gebeurt iets heel raars, waar normaal de demonen onmiddellijk gehoorzamen en verdwijnen met een gil, gebeurt dat hier niet. Jezus had hen al bevolen om uit de man te gaan, maar ze komen toch naar Jezus toe en smeken hem om hen maar niet de afgrond in te sturen.

Realiseren we ons hoe werkelijk de geestelijke wereld is? Het is niet om occulte spelletjes mee te spelen, maar het is wel degelijk belangrijk om hier van bewust te zijn. Niet een focus, maar een bewustzijn dat weet dat wat wij zien niet alles is. Voor Jezus was dit meer dan normaal, Hij ging zelfs in gesprek met deze demonen. Want Hij wist hoe deze geestelijke wereld in elkaar zit, Hij wist hoe de machtsverhoudingen werken.

Ze hadden zich meester gemaakt van deze man en hem een samenkomst van vele demonen gemaakt. De man had geen enkele vrije wil, in alles werd zijn leven bepaald door al deze demonen. En zo ook gebruikten ze deze man om te praten met Jezus. De demonen openbaarden zich als een legioen, omdat het er niet zomaar één was. Maar Jezus ziet duidelijk een verschil tussen deze man en de bewoners.

En dat weten de demonen ook, want ze weten nu dat ze hun woonplaats moeten opgeven, ze weten nu dat Jezus de autoriteit gaat nemen over het leven van deze man, want die man kan het blijkbaar niet zelf. Het lijkt zo absurd, maar we moeten leren begrijpen dat dit een man is van vlees en bloed die vervuld is met allerlei demonen die het functioneren van deze man hebben overgenomen.

Ze gaan dus ook helemaal niet in discussie over of ze wel of niet uit deze man gaan, het is alleen de vraag waar ze naar toe gaan. Het is heel duidelijk, Jezus heeft alle autoriteit en deze demonen twijfelen er zelfs geen moment aan. Ze weten dat ze deze woning moeten verlaten, ze moeten deze man met rust laten, want hier staat iemand die meer autoriteit heeft dan hen. Het enige waar ze een beroep op doen is misschien een zwakheid in Jezus dat Hij hen niet gelijk in de vernietiging stuurt.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.