Like

Lukas 6

23 Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. 26 Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. (Lukas 6:23,26)

Nu weten we het wel, de wereld is in vijandschap met het koninkrijk van God. Het hele wereldse systeem van status en positie is corrupt en heeft alleen maar te maken met de trots van de mens. We kunnen als westerse mensen misschien met afschuw kijken naar het kasten systeem hier in India, waar de mens systematisch in hokjes wordt geplaatst, maar het is gewoon menselijk. Het is de natuur van de wereld.

Overal in de wereld, in het kleinste dorpje of in een grote stad, draait het allemaal om wat wij hebben en wat wij bereiken. Overal ontstaat er een sociale ladder die mensen in hokjes stoppen. Omdat het gaat om onze trots en die trots kunnen we alleen maar hebben als we anderen naar beneden kunnen halen.

En als je nog steeds niet overtuigd bent, kijk naar het simpele voorbeeld van Facebook of Twitter. Het draait om volgelingen, hoe meer volgelingen, hoe populairder je bent. Het is allemaal hetzelfde en het zal in de kern nooit veranderen, alleen in het uiterlijk. En we weten het, het is allemaal leeg, het is platte zelfbevrediging. Het is elkaar schouderklopjes geven, de sociale wetenschap heeft er boeken mee vol geschreven.

Hoe bevrijdend kan het zijn als we niet langer meer hoeven te kijken naar wat er over ons wordt geschreven of hoeveel mensen ons hebben geliked? Hoe bevrijdend mag het zijn als we niet langer beslissingen hoeven te nemen op basis van wat andere mensen van ons denken. Dan mogen we gewoon vrij zijn en mag onze motivatie vanuit Gods liefde komen.

27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. (Lukas 6:27)

Want dat is het volgende vers. Daar begint Jezus met een leven dat gemotiveerd wordt vanuit ons leven met God. Want alleen dan kunnen we onze vijanden liefhebben, alleen dan kunnen we goed doen voor degene die ons haten. Het verschil tussen de wereld en het koninkrijk van God is hemelsbreed en er zal nooit een compromis tussen gesloten kunnen worden.

Het is niet voor niets dat Jezus zegt dat we mogen springen van vreugde op het moment dat we niet onderdeel zijn van de sociale ladder, of dat we onderaan de sociale ladder staan. Want daar is de deur naar het koninkrijk van God, daar is de uitgang naar het nieuwe leven dat niet gemotiveerd wordt vanuit onze trots, maar vanuit de liefde van de Vader.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.