Dansen van vreugde

Lukas 6

20 En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn discipelen, zei Hij: Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God. 21 Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. 22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 23 Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. (Lukas 6:20-23)

We zijn dit gedeelte letterlijk aan het lezen. We lezen hier niet over geestelijke honger, we lezen hier over honger in onze buik. Want als we elke zaligspreking lezen dan is het niet mogelijk om ze allemaal ‘geestelijk’ te  interpreteren.  Zoals vers 22, waar Jezus het heeft over mensen die ons haten, die ons buitensluiten en gekkigheid over ons verzinnen. Dit is letterlijk bedoeld.

En wij moeten dan blij zijn, wij moeten ons verheugen op het moment dat wij om ons christen zijn worden vervolgd, voor gek worden gezet. Dan mogen we net als Jezus zijn. Want ook al is Jezus op dat moment in Zijn glorie periode, de tijd komt er aan dat Jezus aan het kruis zal worden genageld. Paulus heeft dit werkelijk begrepen, want elke vervolging is voor hem een vreugde omdat hij mag weten dat hij net als Jezus deze behandeling krijgt.

Dit is zo vreemd voor ons. Wij die gaan klagen op het moment dat de melk is uitverkocht en we de volgende dag maar terug moeten komen. Jezus richt Zich op de discipelen, de discipelen die Hij net heeft uitgekozen. Zij moeten weten dat op het moment dat deze problemen zich voordoen ze op het juiste pad zijn. Ze zijn niet gekozen om zo alleen de heerlijkheid die ze op dat moment zien te ervaren, ze zijn gekozen om in Zijn voetsporen te lopen in alle omstandigheden.

We hebben soms discussies onder de jeugd van de kerk of we nu wel of niet naar dancefeesten mogen gaan. Maar waarom dansen we dan? Vers 23 geeft een hele andere reden om te dansen en te springen. Wij mogen dansen en springen omdat we weten dat als we door deze ‘kwade’ dagen komen er uiteindelijk een hemelse beloning is.

Het is een andere wereld, het koninkrijk van God, het is een wereld onderste boven. Een wereld waar wij mogen dansen en springen omdat we weten dat het God is die voor ons zorgt. De wereld zal nooit de waarheid willen accepteren, natuurlijk is er een oogst, maar de wereld zelf zal nooit het licht willen ontvangen.

En daarom moeten wij ook weten dat als onze Heer niet geaccepteerd werd, als de profeten zelfs niet werden geaccepteerd door het volk Israel, zullen wij dan wel worden geaccepteerd door de maatschappij? Nooit, maar wij mogen daarin vol vreugde zijn, want het is Jezus die ons is voorgegaan.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.