Honger naar Gods hand

Lukas 6

17 En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, 18 die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden door onreine geesten; en zij werden genezen. 19 En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen. (Lukas 6:17-19)

Lukas probeert een setting te beschrijven. Jezus is populair, honderden, misschien wel duizenden mensen staan om Hem heen, verlangend om bij Hem te zijn. Vanuit heel Israël komen ze naar Hem toe, ze hebben de getuigenissen gehoord en willen het met eigen ogen zien. Dit noemen we nationale honger, het volk van God dat verlangt naar Gods werkelijkheid.

22 Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid (1 Korinthe 1:22)

Dit is heel gebruikelijk voor joden, als ze iets van God willen zien, dan moet dat gepaard gaan met machtige daden. Zij hebben een rijke geschiedenis van Gods hand die aan het werk is om hen te bevrijden of te zegenen. Leuke verhalen of stevige discussies helpen dan niet, want als God werkelijk bestaat dan kan Hij dat toch ook laten zien? En die laatste vraag vinden wij nuchtere calvinistische Nederlanders maar niets. Want hoe kunnen wij God nu er toe dwingen om wonderen te doen, laat Hem doen wat Hij wil en wij volgen trouw.

Hoe vroom dat ook klinkt, het getuigt niet van geloof, het getuigt eerder van desinteresse in wat God aan het doen is. Hier komen mensen naar Jezus toe voor het woord, voor genezing en bevrijding. En natuurlijk zitten er ook sensatie zoekers bij, maar het gaat juist om die mensen die hun geluk niet op kunnen want eindelijk laat God weer van Zich zien. Mensen die werkelijk verlangen naar de hand van God op Zijn volk.

Mensen groeien in geloof, het is zelfs niet langer nodig om aan Jezus te vragen om genezing, zelfs de aanraking van Zijn kleren is genoeg. Daar is geloof voor nodig, niet van Jezus, maar van de mensen die zoeken naar genezing. Jezus is de bron van het levende water en mensen komen om massaal te drinken, wat een dorst in dit heilige land.

En als we dan kijken naar ons leven, leven wij niet in een droge tijd, waarin Gods hand nauwelijks zichtbaar is? Dit is niet bedoeld als deprimerend, dit is bedoeld om ons wakker te schudden. Een honger naar Gods hand is God niet dwingen. Een honger naar Gods hand is geloof, is een verlangen naar Zijn handelen. Wij zien de grote daden van God in de bijbel als mooie verhalen, maar we moeten ze lezen als een roep van Gods verlangen om ook in ons leven Zijn werken te kunnen laten zien.

Laat er een nationale honger komen voor Gods hand. Een nationale honger om Gods heerlijkheid geopenbaard te zien. Er is meer dat God wil doen, we moeten niet tevreden zijn met het beetje geestelijke leven dat we hebben. De Jezus die we hier zien, is nog steeds dezelfde.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.