Als Koning aan het kruis

Johannes 19

17 En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. 18 Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. 19 En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN. (Johannes 19:17-19)

Een vrij emotieloos verslag van een heftige gebeurtenis. Vergeleken met de film ‘Passion of the Christ’ is dit niets. Johannes laat gewoon weten wat er gebeurd is met Jezus, Hij is simpelweg opgehangen aan het kruis. Geen emotionele beschrijving van de spijkers die door Zijn handen werden geslagen.

Soms vraag ik me af wat de boodschap van Johannes hier was. Is zijn boodschap dat Jezus zoveel pijn heeft geleden voor onze zonden? Of is Zijn boodschap dat Jezus als de Koning van de Joden is veroordeeld met de dood aan het kruis. Jezus, de Zoon van God, samen met andere misdadigers aan het kruis.

Wij zijn emotioneel zo snel geraakt. De pijn die Jezus heeft geleden doet ons emotioneel veel. En het laat ons heel duidelijk zien hoever de liefde van Jezus ging voor ons. Maar mijn vraag is: wat is een grotere liefde, dat Jezus Zijn handen liet doorboren voor ons, of dat Hij Zijn Goddelijkheid opgaf om als een crimineel te worden gestraft voor onze zonden?

Dat laatste is misschien emotioneel niet zo makkelijk in te beelden voor ons, maar het is wel de liefde die zoveel malen groter is dan de spijker door Zijn handen. God heeft ons niet opgegeven, Hij is tot het uiterste gegaan in Zijn liefde voor ons.

Ik denk dat deze liefde uiteindelijk veel sterker is voor ons geloof, dan af en toe een emotionele huilbui over Zijn wonden. Als we net als David gaan mediteren over de liefde van God dan kunnen we zien hoe veel God van ons houdt. (Lees Filipenzen 2:1-11)

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.