Wat betekend het God lief te hebben?

Matheus 22:34-38

36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ (Matheus 22:36)

Gods ultieme verlangen is het grootste gebod. God verlangt er naar dat ons leven om Hem draait. Christen worden betekend door de smalle poort gaan en alles om Hem laten draaien. De wereld is precies het tegenovergestelde, het heeft God buiten gesloten.

Het gevecht dat de duivel is begonnen is ons bij God vandaan te trekken. Dat wij niet meer met God wonen in ons leven. Wij hebben God compleet buiten gesloten en daarbij gehoorzamen wij aan de duivel meer dan aan God. De wereld weet dit niet maar het is de waarheid. (1 Johannes 5:19) Jammer genoeg zijn er ook veel ‘christenen’ die dit niet weten.

Jezus legde de nadruk op het ingaan door de smalle poort, met alles in ons naar God toe gaan. Hier laat Jezus Gods grootste verlangen zien, dat wij Hem lief hebben. En lief hebben is een houding, een hart. Lief hebben zijn werken waaruit onze devotie aan God blijken.

Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. (Matheus 22:37)

God lief hebben boven alles betekend dat God echt op nummer 1 staat. Is dat zo in ons leven? Staat God werkelijk op nummer 1? Of horen we dit gebod alleen maar in de kerk elke week? God verlangt er naar dat ons leven om Hem draait maar de wereld wil dat ons leven om ons draait.

God lief hebben boven alles!

Niet God heeft het christendom saai gemaakt, maar wij hebben saai gemaakt om ons leven meer om onszelf draait dan om God. Voor God draait alles om ons, en nu moeten wij die liefde beantwoorden door ons hele leven om Hem te laten draaien.

Heb God lief boven alles!

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.