Gekozen

2 Petrus 1:3-11

Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. (2 Petrus 1:5-7)

En als we dan bewust voor God gekozen hebben, dan moeten we alles achter ons laten en beginnen aan een nieuw leven, bewust. We hebben voor God gekozen en Hij heeft ons aangenomen als Zijn kind en nu begint het leven pas echt.

Petrus laat zien dat nu het leven met God begint. God voorziet in de Heilige Geest als kracht om een nieuw leven te beginnen in de roeping van Jezus. Voorheen had ik het christen-zijn nooit zo bekeken. Ik was zo geboren, het was nu eenmaal zo. Maar nu zie ik dat het bewust een nieuw leven is.

Daarom roept Petrus ons op om te werken aan onszelf. Andere mensen zullen met trots naar ons kijken en zeggen, we kunnen helemaal niet aan onszelf werken. Maar Petrus zegt het hier toch duidelijk, dat als we Jezus zijn roep beantwoorden dan moeten we de karakter eigenschappen van God aanmeten in ons leven.

Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. (2 Petrus 1:8)

Het is dus mogelijk om de kennis te hebben van het nieuwe leven in Jezus, maar onvruchtbaar te zijn. De onvruchtbaarheid zit hem er in dat we niet aan deze eigenschappen werken. We kennen het hele verhalen, we weten het wel, maar er zit geen praktijk in die kennis. We hebben voor God gekozen maar leven er niet naar.

Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. (2 Petrus 1:9)

Wie er dus niet aan werkt begrijpt dus niet waarom hij van de zonden gereinigd is. De hele reden waarom Jezus ons kwam reinigen is voor ons nieuwe leven met God. En als jij je niet kunt vinden in deze beschrijving wil ik je uitdagen om vandaag een bewuste keuze voor God te maken. Bewust tot God bidden en zegen dat je het andere leven wil leven. En ja, Hij zal antwoorden!

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.