Category Archives: 25 Klaagliederen

Gods genade nieuw elke morgen

Romeinen 9 29 En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. 30 Wat zullen wij dan zeggen? … Continue reading

Posted in 25 Klaagliederen, 45 Romeinen | Comments Off on Gods genade nieuw elke morgen