De God van het kruis

Psalm 40

12 HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden;
laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen.
(Psalm 40:12)

Het kruis gaat om de genade van God, we verlangen naar Zijn vergeving. En dat is ook waar het kruis voor bedoeld is. God heeft Zijn Zoon gegeven om ons af te wassen van onze zonden. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo nieuw testament als wij doen geloven. Want het was David al die eigenlijk dezelfde verlangens had.

David zag Gods barmhartigheid en liefde, Hij zag de trouw van God en wist dat hij daar op kon vertrouwen. En dat is wat wij ook moeten leren zien. We kunnen wel naar het kruis kijken, maar als we niet leren zien Wie er achter het kruis zit, dan is het kruis eigenlijk nutteloos.

Het kruis staat niet op zichzelf, het is een uiting van Gods karakter, Zijn verlangen. En dat is toch echt dezelfde God als de God van David. Kijk verder dan het kruis en leer Hem kennen zoals David Hem kende. Hij is echt en Zijn trouw en barmhartigheid is echt.

Als we dit leren zien in het leven dan is dit gebed zoveel meer dan een psalm die we in een mooie dienst zingen. God is echt, het kruis is slechts een uiting van Wie Hij is. En David kende die God al, die is niet opeens veranderd in het nieuwe testament. Het is de God waarop wij met heel ons leven kunnen vertrouwen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.