Gunstelingen

Psalm 30

5 Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem!
Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.
(Psalm 30:5)

Twee redenen voert David op om de Heere te prijzen. De eerste reden ligt een beetje verborgen in het woord gunstelingen. Het is niet echt een woord dat wij gebruiken, alleen nog een beetje in de context van iemand een gunst doen. Als we iemand een gunst doen dan doen we iets goeds voor de ander op vrijwillige basis, zonder iets terug te verwachten. Gunstelingen zijn dan de ontvangers van de gunst. Belangrijk daarbij is dat het initiatief bij de degene ligt die de gunst geeft en niet bij de ontvanger.

Als wij Gods gunstelingen zijn, dan zijn we Zijn lievelingen, dan zijn we de ontvangers van Zijn gunst. En dat realiseren zich maar weinig christenen. Vele van ons denken dat de gunst het kruis is, het cadeau dat God toen gaf is de gunst waar onze religie om draait. Maar daar slaan we de plank volledig mis, want het is niet 1 gunst die God ons geeft, wij zijn Zijn gunstelingen. Het is onze positie waarin wij staan.

En daar komt ook uit voort dat God ons het kruis heeft gegeven. Maar het is onze positie waarin we gunstelingen zijn, het gaat door tot in de eeuwigheid. Het is geen moment opname, het is geen theoretisch gewauwel, het is een letterlijke positie waarin wij vandaag staan. Ook vandaag wil God ons gunsten bewijzen, ook vandaag mogen we weten dat Hij betrokken is bij ons leven. En dan gaan we Hem heel anders prijzen, dan is het geen kopie van een psalm van David dan is vanuit onze positie als gunstelingen.

Onze aanbidding tijdens kerkdienst, of het nu berijmd is of onberijmd, het moet vanuit onze positie als gunstelingen zijn. En daar kunnen we niet overheen lezen. We kunnen deze psalm niet domweg zingen omdat het nu eenmaal in de bijbel staat. We kunnen deze psalm alleen zingen vanuit de zekerheid dat wij Zijn gunstelingen zijn, ook vandaag. En dan wordt het een heerlijke psalm, dan maakt het niet uit hoe we hem zingen, berijmd of onberijmd of met een drumstel, God krijgt alle eer omdat we zijn gunstelingen zijn.

Als dit jou vreemd klinkt, ga een stap dieper in je geloofsleven. Zoek God en je zult Hem vinden, Hij wil de deur open doen, Hij wil je laten vinden Zijn zegeningen. Maar het vraagt van ons dat we in Zijn liefde zijn en blijven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.