God wraken

Psalm 21

12 Want zij hebben kwaad tegen U beraamd;
zij hebben een listig plan bedacht,
maar zijn tot niets in staat.
13 Want U zult hen tot een doelwit maken,
met Uw boog zult U op hun gezicht richten.
14 Verhef U, HEERE, in Uw macht;
dan zullen wij zingen en Uw macht met psalmen loven.
(Psalm 21:12-14)

Elke keer bekruipt mij het gevoel dat we ons moeten verdedigen tegen over de wereld voor dit soort verzen. Men wil vooral een boze God zien waardoor de wereld het recht krijgt om God niet serieus te nemen. Wij komen dan met excuses om God toch het lieve karakter te geven die de wereld graag wil zien. Want wie heeft er nu zin in een God die boos wordt, een God die straft?

Maar wij moeten stoppen met het verdedigen van God. Wij veranderen helemaal niets aan Gods karakter hoe vaak wij het ook herhalen. En ook de wereld kan zich niet verschuilen achter hun eigen interpretatie van de God van de bijbel.

Denk aan de rechtspraak in Nederland, alleen soms wordt er een rechter gewraakt maar over het algemeen is de rechter niet het punt van onderwerp. Het is degene die terecht staat waar het om draait en zo is het ook met ons en God. Maar op de een of andere manier is het de wereld die God wil wraken, ze zijn het niet met hem eens en zoeken al maar wegen om er onder uit te komen. Ze leiden de aandacht af van zichzelf.

Maar God heeft daar geen hulp bij nodig, ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En hoe vaak men ook zal proberen om God te wraken er zal helemaal niets veranderen. Deze woorden van David staan en we hoeven er niets aan af te doen. Gods oordeel zal komen en Hij is daarin niet het onderwerp, wij zijn dat. En daarom moeten wij op onszelf gericht zijn, wat is onze verantwoordelijkheid.

En dat is ook het antwoord naar de wereld, zij hebben een verantwoordelijkheid en het wraken van God zal daar echt niet bij helpen. God is de Alpha en de Omega, het begin en het einde of we dat nu leuk vinden of niet. En ook wij als christenen hebben nog steeds die verantwoordelijkheid naar God. En dat is niet om bang voor te worden, maar juist te blijven vertrouwen op God. Wij mogen Hem loven en prijzen voor het moment dat Hij met Zijn oordeel zal komen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.