Bevestiging

Handelingen 16

4 En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. 5 De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. 6 En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. 7 En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. 8 En nadat zij Mysië voorbijgereisd waren, kwamen zij in Troas. (Handelingen 16:4-8)

Er is altijd groei in de kennis van het geloof. De bijbel heeft het vaak over geestelijke kennis, een kennis die niet uit boeken komt, maar door de Heilige Geest. We kunnen nog zoveel de bijbel lezen, maar als we de Heilige Geest niet hebben zullen we de waarheid er niet in kunnen vinden.

En dit moet groeien, zoals we in onze relatie met onze partner groeien, zo moeten we ook groeien in onze relatie met Jezus. Zoals Lukas het zegt, hebben we bevestiging nodig van het geloof. En deze bevestiging is niet zozeer dat we een schouderklopje krijgen dat we het juiste antwoord weten, maar de bevestiging is dat we op de goede weg zijn. De gemeente groeit, meer en meer mensen zien in dat Jezus werkelijk gekomen is om te bevrijden en te verlossen.

Als we het jaarlijkse rapport lezen van een bedrijf dan gaat over cijfers en niets anders. Zoveel werknemers, zoveel omzet, zoveel winst en ga zo maar door. Het gaat niet over mensen, elke persoon die in zo’n bedrijf werkt is vervangbaar. Van bovenaf aan wordt weer gesnoeid in arbeidsplekken, maar zo zit de kerk niet in elkaar, we zijn geen instituut, we zijn een levend organisme.

En dat is wat we ons moeten realiseren als we dit bijbelboek lezen, het lichaam van Christus is dynamisch. Het is altijd in beweging, altijd zoekende naar de juiste weg in God. We zijn geen bureaucratie of een instituut. We zijn mensen geschapen door de Vader die een keuze hebben gemaakt om te groeien in de relatie met God en dan moeten we daar ook naar leven.

En dat zien we ook aan hoe Paulus verder gaat. De Heilige Geest doet een aantal deuren dicht, dat betekent dat Paulus niet zomaar ergens naar toe gaat. Er is een doel waar God hem naar toe wil zenden. Er is een doel met jouw gemeente en jouw leven en daarin mag je vandaag bevestigd worden. Je dobbert niet roerloos in het midden van de oceaan.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.