Het werk onder de heidenen

Handelingen 15

3 Nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan waren, reisden zij door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen, en zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. 4 Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen; en zij deden verslag van alles wat God door hen gedaan had. 5 Maar, zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. 6 En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. (Handelingen 15:3-6)

Paulus is blij over wat God aan het doen is, overal waar hij komt getuigt hij met blijdschap over de bekering van de heidenen. En de mensen die weten wat het verlangen van God is zijn ook blij bij het horen van deze getuigenissen. Want als we Gods verlangen kennen voor deze wereld dan kunnen we niets anders doen dan blij zijn voor elke persoon die Jezus mag ontmoeten als zijn/haar Heer en Verlosser.

Paulus gaat gehoorzaam naar Jeruzalem, de leiders in Antiochie hadden Paulus en Barnabas dat dwingende advies gegeven. In Jeruzalem doen ze verslag van alles wat er met hen gebeurd is en vooral wat God door hen heeft gedaan. Ze getuigen over de wonderen en over de mensen die ook discipelen waren geworden. Ze getuigden over dat de Heilige Geest ook onder de heidenen aan het werk was.

En met deze basis begint Paulus ook zijn verweer tegen deze broeders die rondgaan om de mensen te vertellen dat ze besneden moeten worden en de wet van Mozes moeten gehoorzamen. Volgens hem klopt dit niet, temeer omdat het werk van Jezus de joden juist verlost van die wet. Ze kunnen wel zeggen dat ze bekeerlingen zijn, maar ze hebben duidelijk niet begrepen wat God door Jezus heeft gedaan.

Natuurlijk begrijpen wij dit al, wij weten dat we gered zijn door genade in Jezus. Maar kunnen we de frustratie van Paulus begrijpen? Kunnen we begrijpen waarom hij zo heftig tekeer ging in Antiochie tegenover deze bekeerlingen van de sekte van de Farizeeën? Want hoe frustrerend is het als het evangelie zo wonderlijk zijn weg vindt onder de heidenen maar wordt tegengewerkt door zoiets onbenulligs.

Heidenen beginnen het werk van Jezus te accepteren, ze geloven en worden vervuld met de Heilige Geest. En de getuigenissen van Paulus laat zien hoe blij Paulus is. En we kunnen er van overtuigd zijn dat God nog meer verheugd is dan Paulus. En dan komen er mensen die zeggen ook volgelingen van Jezus te zijn maar wel het evangelie willen aanpassen. Het breekt het hart van Paulus, het werk van God wordt tegengewerkt vanuit de eigen gelederen.

Helaas is dit niet meer gestopt, ook vandaag gebeurt dit nog steeds. We moeten uitkijken dat we niet vast gaan zitten op een bepaalde overtuiging die mensen van het echte evangelie afhouden. We moeten nederig zijn en altijd open blijven staan voor wat God in ons leven wil spreken.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.