Het is niet zo makkelijk

Handelingen 14

19 Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Ikonium, die de menigten overtuigden; en zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. 20 Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad in, en de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. 21 En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië, 22 en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. (Handelingen 14:19-22)

Het evangelie dat Jezus deelde met de mensen ging ook over het ingaan van het Koninkrijk van God. Het is de plek waar het God is die alles is voor ons leven. Het ingaan in het Koninkrijk van God is dan ook onze keuze om bij Hem te zijn.En dat ingaan is blijkbaar niet zo makkelijk, want Paulus laat de discipelen weten dat het ingaan gepaard gaat met verdrukkingen.

De joden die niet blij waren met Paulus beginnen een anti-evangelie campagne. Ze volgen Paulus en Barnabas van stad naar stad. Ze willen er alles aan doen om Paulus en zijn boodschap te stoppen. En elke keer lijkt het toch weer te lukken, want ook in deze stad beginnen de mensen Paulus en Barnabas te stenigen. En dit keer lijkt het zo erg dat ze er van overtuigd zijn dat Paulus dood is.

Maar Paulus gaat door, hij wil er alles aan doen, niets kan hem tegen houden. En uit die ervaring spreekt hij weer tot de discipelen in de steden waar hij al eerder het evangelie had gepredikt. Ze moeten niet ontmoedigt raken door wat er met hem allemaal gebeurd, ze moeten juist weten dat dit er bij hoort.

We moeten leren van deze ervaring van Paulus, wij hebben helemaal niet zoveel tegenstand lijkt het. Maar doen wij er wel alles aan om het Koninkrijk van God binnen te gaan? Het is een gevecht dat we maar niet aan durven te gaan. Het komt later wel en vaak zien we het gebeuren bij mensen die een ongeneeslijke ziekte krijgen. Zij beginnen te realiseren dat er niets anders is dan dit Koninkrijk.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.