Welk evangelie?

Handelingen 14

8 En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. 9 Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, 10 zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond. 11 En de menigten, die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn aan mensen gelijk geworden en naar ons afgedaald. 12 En zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het woord voerde. (Handelingen 14:8-12)

Hoe zouden wij het evangelie prediken, welk onderwerp zouden we als eerste aan de mensen vertellen? Is het de liefde van God of het feit dat we zondaars zijn en vergeving nodig hebben? Is het het leven en werk van Jezus dat we als eerste willen bediscussiëren?

Deze beschrijving van Lukas moet ons in ieder geval 1 idee geven over wat we moeten vertellen aan mensen. Want als we goed kijken gebeurt er iets heel bijzonders. Paulus predikt het goede nieuws aan al die mensen en dan ziet hij een man die geen macht had over zijn voeten. Met andere woorden deze man is kreupel en dat was hij al vanaf zijn geboorte. En als Paulus kijkt ziet hij geloof in deze man.

Deze man heeft net zitten luisteren naar wat Paulus allemaal te vertellen had. We weten niet of het een uur was of misschien maar 5 minuten, maar het is duidelijk dat de woorden die Paulus heeft gesproken deze man geloof gaf. En dat is wat we moeten leren, de woorden die wij spreken moeten de mensen geloof geven. Het zijn dus woorden van bemoediging, woorden die een licht aansteken in het hart van de mensen, woorden die hoop geven.

En in dit geval kreeg deze verlamde man de hoop dat God hem wilde genezen. De woorden raakten hem, daarom is het evangelie ook niet een vast riedeltje dat we even afspelen. Het evangelie is persoonlijk, de depressieve persoon heeft een andere boodschap van hoop nodig dan de arrogante directeur. Maar het is altijd een boodschap die hoop geeft op verlossing en bevrijding. Een boodschap die mensen een reddingsboei aanreikt waarmee men het nieuwe leven kan ontvangen.

Wat een heerlijk moment voor Paulus, hij ziet geloof in deze man. De geestelijke woorden die uit zijn mond kwamen hebben deze man aangeraakt. En alles wat Paulus hoeft te zeggen is dat hij moet opstaan. En Paulus heeft het goed gezien, want de man staat op en begint rond te lopen, iets wat hij nog niet eerder had kunnen doen. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, het is gewoon geloof dat we nodig hebben. En dat is ook wat het evangelie moet brengen, geloof.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.