Maaksel

Efeze 2

8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeze 2:8-10)

Wij zijn Gods creatie. Hij heeft ons gemaakt zoals Hij dat wilde. Alles komt uit Hem voort, de manier waarop wij leven. Tijd, ruimte, zintuigen alles is door God geschapen. En daarin heeft God als ‘eigenaar’ alle copyrights.

6 Zou Ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël? spreekt de HEERE. Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in Mijn hand, huis van Israël. (Jeremia 18:6)

In een relatie met God past het daarom om nederig te zijn. Nederig is niet onszelf verloochenen, nederig is onszelf op de juiste plaats positioneren. Van God afhankelijk zijn voor alles van ons leven. Hij is onze maker en weet precies waarvoor wij gemaakt zijn.

Dit is zo belangrijk voor onze relatie met God. God kan doen met ons wat Hij wil, God heeft alle recht om alles weer ongedaan te maken. God is de pottenbakker en wij zijn de klei waarmee Hij kan doen wat Hij wil. Zo zijn wij in Zijn handen, afhankelijk van Hem.

Maar als we dan de verzen er voor weer bij halen, de liefde en genade die in God woont dan is het niet erg dat Hij de pottenbakker is en wij de klei. We hoeven niet te vechten voor ons bestaan we hoeven niet in opstand te komen, want we mogen weten dat Hij een goede pottenbakker is die het beste voor heeft met de klei. Wij zijn Zijn schepping, Hij wil niets liever het succes van Zijn schepping. En zo staan we in relatie met Hem.

Wij zijn door Hem gemaakt voor succes, perfectie in het leven. Wij hoeven niet te roemen in onze eigen daden, wij hoeven niet onszelf te overstijgen, wij mogen gewoon als klei in de handen van de pottenbakker leven, afhankelijk. Wij zijn Zijn maaksel, gemaakt om goede, heilige werken te doen. En dan is er niets mooier om klei te willen zijn.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.